บันทึกเทป: Webinar-Integrative Immunology

   


▶ช่วงที่1 Part 1 Link>>> ภาพพร้อมเสียง

https://zoom.us/rec/play/6MEsf-Gp-283GtfHtgSDBqArW9S7eP6s1SIZr_oFy0ezViRRNlavMLMRauOzo35Bk2E6JoPL12qS6e86?autoplay=true

▶เฉพาะเสียง >>> Audio only

https://zoom.us/rec/play/65Mpcbv--mo3GNPEsgSDV6QqW464Kqqsg3NIq6ZeykfgB3IKY1WmMrsbYOBGKhrw_yl-CSFmCbFUqLuA?autoplay=true


▶ช่วงที่ 2 Part 2 Link>>> ภาพพร้อมเสียง

https://zoom.us/rec/play/65Uqd-2tpj03GdyW5QSDUPctW42_LKms0yMZr_cFz0a1UyZWMFL1N7sRY7HMpgKv2lg3UQvgdWfFdbuX?autoplay=true

▶เฉพาะเสียง >>> Audio only

https://zoom.us/rec/play/vpQsJriq-D03TNWXtwSDBfQqW9S4Lv6sgCEcqfJbyEa0BXJQY1bzYLNGYeAdU28OhzZzdIIX_5EuZ_CG?autoplay=true


 สามารถขอรับรหัสเข้าชมได้ที่ Line Add :   @medugate  

ขออภัย...ทางเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สนใจเท่านั้น ไม่เปิดเป็นสาธารณะ


PROMOTION

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

รายการลงทะเบียน