โฮมีโอพาธีย์ โมดูล 2

29 May 2022 - 16 Jun 2022

   


โฮมีโอพาธีย์ ศาสตร์การเเพทย์พื้นบ้านของยุโรป มีการใช้มานานเกินกว่า 200 ปีแล้ว องค์การอนามัยโลกประกาศว่า เป็นศาสตร์การเเพทย์ทางเลือกที่มีการใช้มากเป็นลำดับ 5 ของโลกทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้ที่ DPU!!

  • ง่าย...สามารถทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้ง่าย
  • ใครก็สามารถเรียนได้...เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้เพื่อการดูเเลตนเองเน้นทำความเข้าใจสำหรับบุคลากรบุคลากรทางเเพทย์ ที่ท่านสนใจอยู่เเล้ว สามารถใช้ศาสตร์นี้กับคนไข้เพื่อช่วยในการรักษาได้
  • น่าสนใจ...เป็นหลักสูตนที่มีความร่วมมือกับ the Lonndon Colledge of Homeopathy UK


สนใจสมัครหลักสูตร 

  • Homeopathy Module 1 ค่าลงทะเบียนอบรม 32,000 บาท (ชำระเงินภายใน 30 มีนาคม 2565 พิเศษเพียง  30,000 บาท)
  • Homeopathy Module 2 ค่าลงทะเบียนอบรม 32,000 บาท (ชำระเงินภายใน 15 พฤษภาคม 2565พิเศษเพียง 30,000 บาท)

พิเศษ สุดสุด.... 

  • Homeopathy Module 1+2 ค่าลงทะเบียนอบรมพร้อมกัน (ชำระเงินภายใน 30 มีนาคม 2565 เพียง  58,000 บาท)


รายละเอียดวันอบรม

  • Homeopathy Module 1 เริ่มเรียนวันที่ 2 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565
  • Homeopathy Module 2 เริ่มเรียนวันที่ 28 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2565

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155

MEDUGATE™ Bonus Point | แลกคะแนน