เกี่ยวกับเรา

   


MEDUGATE™  บริหารโดย บริษัท พราวด์ อคาเดมิกซ์ จำกัด ( PROUD ACADEMIX CO.,LTD. )  ทะเบียนนิติบุคคล 01055XXXX9020  ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์การจัดงานประชุมมานาน จึงทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้จัดงานประชุม  อบรม สัมมนา ทางการแพทย์  และสมาชิก

 MEDUGATE™ มุ่งสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนในการลงทะเบียนเข้างานประชุม อบรม สัมมนา ทางการแพทย์ “Online Realtime”ในทุกๆช่องทางการจัดจำหน่าย  ได้แก่ การซื้อบัตรออนไลน์ (Website),  ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center),  จึงเรียกได้ว่า  บริษัท  พราวด์  อคาเดมิกซ์   จำกัด เป็นตัวแทนการลงทะเบียนเข้างานประชุม   แบบครบวงจรเต็มรูปแบบแห่งใหม่ของประเทศไทย
PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155