กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

งานประชุมสัมมนา และกิจกรรม ระหว่าง 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

Certificate
CME Credit
01 Jan 2021 - 01 Jan 2022
ZOOM : Introduction to the Energy Therapies

ZOOM WEBINAR : พลังจิต คิดบวก "ชะลอวัยให้สดใส ด้วยพลังแห่งการคิดบวก" ★วิทยากรโดย : ดร.วรรณวิไล กันเพ็ชร์ นายกสมาคมพลังบำบัดไทย, นักพลังงานบำบัดระดับสากลจากสถาบันการแพทย์ทางเลือกยุโรป

 
 
06 Feb 2021 - 13 Feb 2021
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 1)

 
Certificate
20 Feb 2021 - 21 Feb 2021
BIOTHERAPY TRAINING ONLINE COURSE : MODULE A

Module A is designed around the understanding of the relation between bioenergetics and medical pathology through a step-by-step process. This course starts from 28Feb - 4Apr 2021 (6weeks)

 
Certificate
28 Feb 2021 - 04 Apr 2021
งานอบรมแบฌฟาวเวอร์ : Level 1 (รุ่น 3/64)

แบฌฟาวเวอร์ เลเวลหนึ่ง เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจในการดูแลบำบัดสุขภาวะด้านอารมณ์ ของตนเอง คนรอบตัว และผู้ป่วย

 
Certificate
06 Mar 2021 - 07 Mar 2021
HEAT Anti-aging International Symposium

H.E.A.T. Symposium: Food & Toxins Onside: An International Anti-aging Event March 11-12, 2021 Bangkok

 
Certificate
11 Mar 2021 - 12 Mar 2021
ZOOM : HEAT Anti-aging International Symposium

THB 5,000 : Local Rate ZOOM : H.E.A.T. Symposium: Food & Toxins An International Anti-aging Event March 11-12, 2021 Bangkok

 
Certificate
11 Mar 2021 - 12 Mar 2021
ZOOM : HEAT Anti-aging International Symposium

$169.00 USD : International Rate ZOOM : H.E.A.T. Symposium: Food & Toxins An International Anti-aging Event March 11-12, 2021 Bangkok

 
Certificate
11 Mar 2021 - 12 Mar 2021
Stem Cells In Aesthetics International Workshop by HEAT

This workshop on Stem Cells applied in Aesthetics will be divided in two parts, beginning with in-depth lectures on Basic Stem Cell Biology, MSC Therapy and Placenta Extracts as well as PRP and PRFM.

 
Certificate
14 Mar 2021 - 14 Mar 2021
Detoxification & Chelation International Workshop by HEAT

This international medical workshop will be a truly international, hands-on, and interactive learning experience that begins with an onsight Oligoscan Test.

 
Certificate
13 Mar 2021 - 13 Mar 2021
งานอบรม เอนไซม์บำบัด รุ่นที่2

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2564 
เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่2 (ENZYME THERAPY) ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

 
Certificate
17 Mar 2021 - 19 Mar 2021
งานสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน รุ่นที่ 12 : Module1

งานสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน รุ่นที่ 12 : Module1 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 27-28 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสนม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 
Certificate
27 Mar 2021 - 28 Mar 2021
งานอบรม คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 20

อบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 20 วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

Certificate
CME Credit
12 May 2021 - 14 May 2021
งานสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน รุ่นที่ 12 : Module2

งานสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน รุ่นที่ 12 : Module2 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 22-23 พฤษาคม 2564 ณ ห้องประชุมสนม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 
Certificate
22 May 2021 - 23 May 2021
โมดูล1 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP รุ่นที่ 2

โมดูล1 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 2)

 
Certificate
01 Jun 2021 - 30 Jun 2021
งานสัมมนาฯ การแปลผลค่าชีวะเคมีสำหรับเวชฏิบัติแผนไทย รุ่นที่ 1

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2564 เรื่อง การแปลผลค่าชีวะเคมีสำหรับเวชฏิบัติแผนไทย ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

 
Certificate
15 Jul 2021 - 17 Jul 2021
งานสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน รุ่นที่ 12 : Module3

งานสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน รุ่นที่ 12 : Module3 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสนม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 
Certificate
17 Jul 2021 - 18 Jul 2021
งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 2

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2564 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 2 (Integrative Medical Oncology) ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

 
Certificate
23 Jun 2021 - 25 Jun 2021
โมดูล2 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP รุ่นที่ 2

โมดูล2 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 2)

 
Certificate
07 Aug 2021 - 08 Aug 2021
HEAT Congress for Anti-aging Medicine 2021

This 3-day annual international Congress features the latest Industry news and first-hand knowledge on the reversal of Chronic Diseases and Anti-aging delivered from international medical experts.

Certificate
CME Credit
19 Aug 2021 - 21 Aug 2021
งานอบรม เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2564 เรื่อง โภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3 3th TIMA Nutraceutical 2021 Conference ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

 
Certificate
26 Aug 2021 - 27 Aug 2021
งานสัมมนาฯ การแปลผลรังสีวินิจฉัยสำหรับเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2564 เรื่อง การแปลผลรังสีวินิจฉัยสำหรับเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

 
Certificate
16 Sep 2021 - 17 Sep 2021
งานสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน รุ่นที่ 12 : Module 4

งานสัมมนาศาสตร์ชะลอวัยภาคพื้นฐาน รุ่นที่ 12 : Module 4 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 18-19 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสนม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 
Certificate
18 Sep 2021 - 19 Sep 2021
โมดูล Cer. : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP รุ่นที่ 2

โมดูล Cer. : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 2)

 
Certificate
09 Oct 2021 - 10 Oct 2021
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่วันนี้ 1. ค่าสมาชิกรายปี มูลค่า 1,200 บาท ฟรี 2. รับฟรี คะแนนสะสมแรกเข้า 3,000 เครดิตโบนัส 3. รับฟรี ข้อมูลข่าวสาร. SMS แจ้งเตือนล่วงหน้าทุกงานที่ลงทะเบียนการประชุม 4. รับฟรี เครดิตโบนัสเพิ่ม 1 เท่า จากงานประชุมโดย พราวด์ อคาเดมิกซ์ 5. รับสิทธิ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ปีละ 1 ครั้ง 6. รับสิทธิ์ ในการซื้อของที่ระลึก หรือ วีดีโอบันทึกการประชุม ก่อนใคร 7. รับสิทธิ์ ของขวัญปีใหม่สุดพิเศษจาก medugate.com

 
 
 
01 Jan 2020 - 31 Dec 2020

PROMOTION

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

รายการลงทะเบียน