สมัครสมาชิกใหม่ และลงทะเบียน

   1. เปิดเว็บไซต์ MEDUGATE.COM จากโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์
1.1 เลือกเมนู มุมขวาบน  "เข้าสู่ระบบ"  Sing In


2. เลือก "สมัครสมาชิกใหม่" Register
2.1 กรอกข้อมูล *ข้อมูลสำคัญ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำรายชื่อไปใช้ในการทำ Certificate จึงสำคัญมาก
2.2 เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ สำหรับแพทย์เพื่อนำไปเก็บคะแนน CME ในระบบแพทยสภา
2.3 ชื่อในการออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีออกใบเสร็จในนาม บริษัท หรือ ชื่อส่วนตัว) ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมหมายเลขผู้เสียภาษีอากร
2.4 หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล์ (ที่ยังใช้งานอยู่)
2.5 กำหนด "รหัสผ่าน" และ "ยืนยันรหัสผ่าน" (อย่างน้อย 6 ตัวอักษร) 
2.6 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม"สมัครสมาชิก" 
2.7 ระบบจะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อส่ง OTP Code
ให้ทาง SMS โดยกดปุ่ม Request OTP 
(ปุ่ม SAVE จะปรากฏภายในเวลา 10 นาที หลังจากนั้นต้องขอใหม่) 
2.8 เมื่อรับ SMS ให้ใส่รหัส OTP 4 หลัก กดปุ่ม SAVE "เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน"  สามารถนำ Email  และ Password  เข้าสู่ระบบได้ Sign In  ได้เลย


PROMOTION

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

รายการลงทะเบียน