ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

   

1. เปิดเว็บไซต์ MEDUGATE.COM จากโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์

1.1 เลือกเมนู มุมขวาบน  "เข้าสู่ระบบ"  Sing In
1.2 คลิ๊กที่รูปภาพโปรไฟล์
1.3 เลือกเมนู "เอกสารประกอบการบรรยาย
1.4 เลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด PDF ได้เลย
 หมายเหตุ ... ระบบจะแสดงไฟล์ที่อัพโหลดเฉพาะในงานที่ท่านลงทะเบียนแล้วเท่านั้น เมื่อเลยกำหนดระยะเวลา จะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่หมดอายุได้อีก 


PROMOTION

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

รายการลงทะเบียน