งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 11

Grand Fortune Hotel Bangkok
08 Sep 2022 - 09 Sep 2022

   
งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 11 (11th Introduction to Practical Cell Therapy)  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565


ผู้เข้าร่วมประชุม 
☺ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
☺ นักศึกษาแพทย์ หรือ นักศึกษา ANTI-AGING
☺ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเชิงลึก
☺ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 
☑ 7,000 ฿ : เคยลงทะเบียน IPCT รุ่น 1-10 มาแล้ว 
☑ 12,000 ฿ : Early bird ก่อน 15 ก.ค. 65 
☑ 12,000 ฿ : นักศึกษา MFU DPU (พร้อมแนบบัตร นศ.) 
☑ 14,000 ฿ : ลงทะเบียนปกติ 65 


☑ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☑ ดาวน์โหลดกำหนดการ  (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
***ปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน 2565  หรือผู้สมัครเต็ม*** 
#ACTTHAI2022  #CellTherapy #Medicine 
PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | ระบบการสอบออนไลน์

Register System

Interested in advertising | call 0922674155