การแพทย์บูรณาการ: การปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ

Online Courses
14 Sep 2023 - 31 Dec 2029

   
Certificate
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ

✍ ท่านได้อ่าน และ ยินยอมในเงื่อนไขการลงทะเบียนแล้ว ใช่หรือไม่?


PAIN MANAGEMENT & INSOMNIA MEDICAL

การแพทย์บูรณาการ:  การปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ โดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
. 


บทเรียน 180 วัน  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

☑ เป็นค่าสนับสนุนกิจกรรม 
☑ รับใบประกาศนียบัตร 
☑ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 


Highlights 

  • Overview and current approaches for pain management 
  • การจัดการความเจ็บปวดโดยแพทย์บูรณาการ 
  • การจัดการกับการปวดโดยไม่ใช้ยา 
  • วิธีการนวดตากับโรคทางจักษุที่สามารถรักษาได้ด้วยตนเอง


  • Overview and current approaches for insomnia 
  • การบำบัดอาการนอนไม่หลับด้วยการ แพทย์บูรณาการ 
  • การให้บริการรักษาอาการนอนไม่หลับ และอาการปวดเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย และกรณีตัวอย่างPROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155