งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 4

Graph Hotel Bangkok
27 Mar 2024 - 29 Mar 2024

   
Certificate
CME Credit
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ

✍ ท่านได้อ่าน และ ยินยอมในเงื่อนไขการลงทะเบียนแล้ว ใช่หรือไม่?
♨ เลือกประเภทอาหาร
✎ TIMA เลือกรับเอกสารได้ 1 แบบเท่านั้น


เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567
การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 4 (4th TIMA ONCOLOGY 2024 Conference)
วันที่ 27-29  มีนาคม 2567  ณ โรงแรม กราฟ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
  • นักศึกษาแพทย์ , นักศึกษา ANTI-AGING
  • บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเนื้อหาเชิงลึก
  • พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

 ค่าลงทะเบียน 
  • 4,000 บาท เคยลงทะเบียนเรียน ONC รุ่น 1-3 มาแล้ว 
  • 8,500 ฿ : สมาชิก CMAT, MFU, DPU, TIMA, ACTTHAI 
  • 9,000 บาท : ถึง 31 ธ.ค. 2566, ปิด 23:59 
  • 10,000 บาท : หลัง 1 ม.ค. 2567


☆ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☆ ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 30 วัน 
☆ ดาวน์โหลดกำหนดการ (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
* รับใบประกาศนียบัตรในวันงาน


 Highlight! topics : Day 1 

☆ Registration 
☆ Integrative Medical Oncology  
☆ Integrative Approach towards Understanding Cancer Cell Biology and Management 


 Highlight! topics : Day 2 
☆ Diet and Nutrition for Cancer Patient
☆ Naturopathic Medicine in Oncology
☆ Novel Drug Therapy: Mistletoe Therapy
☆ Oncology: Soul and Spirit Aspect 


 Highlight! topics : Day 3 

☆ Role of Hyperbaric Chamber 
for Cancer Patient
☆ Role of Hyperthermia for Cancer Patient
☆ Basic Canabis 
☆ ประสบการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ 
ในผู้ป่วยมะเร็ง


สนใจติดต่องานประชุม คุณออย 092 267 4155 


PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155