อบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

The Emerald Hotel Bangkok
26 Sep 2024 - 27 Sep 2024

   
Certificate
CME Credit
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ

✍ ท่านได้อ่าน และ ยินยอมในเงื่อนไขการลงทะเบียนแล้ว ใช่หรือไม่?
♨ เลือกประเภทอาหาร
✎ TIMA เลือกรับเอกสารได้ 1 แบบเท่านั้น
เชิญร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567
เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5 (5th TIMA Nutraceutical 2024 Conference)
วันที่ 26-27 กันยายน 2567  
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
  • นักศึกษาแพทย์ , นักศึกษา ANTI-AGING
  • บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเนื้อหาเชิงลึก
  • พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

 ค่าลงทะเบียน 
  • 3,000 บาท เคยลงทะเบียนเรียน NTC รุ่น 1-4 มาแล้ว 
  • 8,500 ฿ : สมาชิก CMAT, MFU, DPU, TIMA, ACTTHAI 
  • 10,000 บาท : ลงทะเบียนปกติ


☆ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย 
☆ ดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ 30 วัน 
☆ ดาวน์โหลดกำหนดการ (คลิ๊กเมนูด้านล่าง)
* รับใบประกาศนียบัตรในวันงาน


 Highlight! topics : Day 1 

☆ Registration 
☆ Principle of Nutraceuticals and Supplementation 
☆ Testing for Vitamin Levels 
☆ Pros and Cons of Supplements 
☆ Nutraceutical Supplements for the Skin) (Astaxanthin, Pycnogenol, Vitamin C, Collagen, Probiotics 
☆ Sleep, stress, tryptophan, and melatonin 
☆ Sports Supplementation 


 Highlight! topics : Day 2 
☆ Supplements for Hormonal Balance 
☆ Bone and Joint Supplementation - calcium, magnesium, vitamin D, vitamin K2, vitamin C, collagen type II 
☆ Supplements for non-communicable diseases) (NCD supplements- Fish oil, Probiotics, Co-Q10, Lipoic acid) 
☆ Supplements for Cancer Patients 
☆ Supplements for Detoxification- silymarin, curcumin, glutathione 
☆ Herbal Supplements . 


สนใจติดต่องานประชุม คุณออย 092 267 4155 

XXXXX. COMMING SOON.  XXXXXX


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ:


PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155