กิจกรรมแนะนำ

CONGRESS
1705937990404
งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 12

งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 12 (12th Introduction to Practical Cell Therapy) ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

 
Certificate
18 Jul 2024 - 19 Jul 2024
WORKSHOP
1718838452096
Integrated Collagen Biostimulator for Optimal Enhancement

Event name: Integrated Collagen Biostimulator for Optimal Enhancement Date: 29 July 2024. ☑ Venue: อาคาร PS Tower ชั้น 25 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

 
Certificate
29 Jul 2024 - 29 Jul 2024
CONGRESS
1715467496565
ASLS Bangkok 2024, International Conference by DEMIRE

Date : 8-9 August,2024 Venue: The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Thailand

 
Certificate
08 Aug 2024 - 09 Aug 2024
WORKSHOP
1712585500681
Fellowship in Cosmetic Gynecology#2

Fellowship in Cosmetic Gynecology#2 Date: 14-17 August 2024 By: ABCG, AAA, Genitique Venue: Siam Kimpinski Hotel, Bangkok & WIH HOSPITAL

 
Certificate
14 Aug 2024 - 17 Aug 2024
CONGRESS
1693304772139
HEAT International Congress 2024 Wellness Management

HEAT International Congress 2024 Wellness Management ☉August 15-17, 2024

 
Certificate
15 Aug 2024 - 17 Aug 2024
WORKSHOP
1712754563273
MASTER COURSE ON MALE GENITAL ENHANCEMENT AND FUNCTIONAL UROLOGY

MASTER COURSE ON MALE GENITAL ENHANCEMENT AND FUNCTIONAL UROLOGY Date: 19-21 August 2024 By: ABCG, Genitique Venue: Siam Kimpinski Hotel, Bangkok & WIH HOSPITAL

 
Certificate
19 Aug 2024 - 21 Aug 2024
CONGRESS
1710155614324
FUE ASIA : Asean Conference and workshop

งานประชุมนานาชาติ 
FUE ASIA : Asean Conference and workshop 
Hair transplants : Beginning and Beyond วันที่ 23-24 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 
Certificate
23 Aug 2024 - 25 Aug 2024
CONGRESS
1715793574205
NCCSSM 2024

National Conference on Clinical Sexology and Sexual Medicine (NCCSSM) 2024 "Positive Sexuality for All" วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม สวิทโซเทล กรุงเทพ รัชดา

Certificate
CME Credit
05 Sep 2024 - 06 Sep 2024
CONGRESS
1698957658902
อบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

Certificate
CME Credit
26 Sep 2024 - 27 Sep 2024

กิจกรรมทั้งหมด

CONGRESS
1705937990404
งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 12

งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 12 (12th Introduction to Practical Cell Therapy) ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

 
Certificate
18 Jul 2024 - 19 Jul 2024
WORKSHOP
1718838452096
Integrated Collagen Biostimulator for Optimal Enhancement

Event name: Integrated Collagen Biostimulator for Optimal Enhancement Date: 29 July 2024. ☑ Venue: อาคาร PS Tower ชั้น 25 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

 
Certificate
29 Jul 2024 - 29 Jul 2024
CONGRESS
1715467496565
ASLS Bangkok 2024, International Conference by DEMIRE

Date : 8-9 August,2024 Venue: The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Thailand

 
Certificate
08 Aug 2024 - 09 Aug 2024
WORKSHOP
1712585500681
Fellowship in Cosmetic Gynecology#2

Fellowship in Cosmetic Gynecology#2 Date: 14-17 August 2024 By: ABCG, AAA, Genitique Venue: Siam Kimpinski Hotel, Bangkok & WIH HOSPITAL

 
Certificate
14 Aug 2024 - 17 Aug 2024
CONGRESS
1693304772139
HEAT International Congress 2024 Wellness Management

HEAT International Congress 2024 Wellness Management ☉August 15-17, 2024

 
Certificate
15 Aug 2024 - 17 Aug 2024
WORKSHOP
1712754563273
MASTER COURSE ON MALE GENITAL ENHANCEMENT AND FUNCTIONAL UROLOGY

MASTER COURSE ON MALE GENITAL ENHANCEMENT AND FUNCTIONAL UROLOGY Date: 19-21 August 2024 By: ABCG, Genitique Venue: Siam Kimpinski Hotel, Bangkok & WIH HOSPITAL

 
Certificate
19 Aug 2024 - 21 Aug 2024
CONGRESS
1710155614324
FUE ASIA : Asean Conference and workshop

งานประชุมนานาชาติ 
FUE ASIA : Asean Conference and workshop 
Hair transplants : Beginning and Beyond วันที่ 23-24 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 
Certificate
23 Aug 2024 - 25 Aug 2024
CONGRESS
1715793574205
NCCSSM 2024

National Conference on Clinical Sexology and Sexual Medicine (NCCSSM) 2024 "Positive Sexuality for All" วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม สวิทโซเทล กรุงเทพ รัชดา

Certificate
CME Credit
05 Sep 2024 - 06 Sep 2024
CONGRESS
1698957658902
อบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

Certificate
CME Credit
26 Sep 2024 - 27 Sep 2024
ONSITE COURSE
1705933619232
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่7_โมดูล1

Module 1, Dietary Supplement Products Consultation Course DSP#7

Certificate
CME Credit
16 Nov 2024 - 17 Nov 2024

งานประชุมประจำปี

CONGRESS
1705937990404
งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 12

งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 12 (12th Introduction to Practical Cell Therapy) ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

 
Certificate
18 Jul 2024 - 19 Jul 2024
CONGRESS
1715467496565
ASLS Bangkok 2024, International Conference by DEMIRE

Date : 8-9 August,2024 Venue: The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Thailand

 
Certificate
08 Aug 2024 - 09 Aug 2024
CONGRESS
1693304772139
HEAT International Congress 2024 Wellness Management

HEAT International Congress 2024 Wellness Management ☉August 15-17, 2024

 
Certificate
15 Aug 2024 - 17 Aug 2024
CONGRESS
1710155614324
FUE ASIA : Asean Conference and workshop

งานประชุมนานาชาติ 
FUE ASIA : Asean Conference and workshop 
Hair transplants : Beginning and Beyond วันที่ 23-24 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 
Certificate
23 Aug 2024 - 25 Aug 2024
CONGRESS
1715793574205
NCCSSM 2024

National Conference on Clinical Sexology and Sexual Medicine (NCCSSM) 2024 "Positive Sexuality for All" วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม สวิทโซเทล กรุงเทพ รัชดา

Certificate
CME Credit
05 Sep 2024 - 06 Sep 2024
CONGRESS
1698957658902
อบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

Certificate
CME Credit
26 Sep 2024 - 27 Sep 2024

กิจกรรมที่ผ่านมา

CONGRESS
1714760672167
1st International TAGA Fresh Cadaver Hands-on Workshop in Aesthetic Gynaecology

Date : 15-16 July,2024 Venue: Ramathibodi Medical School, Chakri Naruebodindra Medical Institute

 
Certificate
15 Jul 2024 - 16 Jul 2024
CONGRESS
1717271011105
IMCAS Asia 2024

IMCAS Asia 2024 is back in Bangkok to bring the latest science and innovative techniques arising in dermatology, plastic surgery, and aging science.

Certificate
CME Credit
21 Jun 2023 - 23 Jun 2023
ZOOM MEETINGS
1717761391859
ZOOM : The Experience with Chelation Therapy 2024

งานบรรยายวิชาการหัวข้อ ZOOM : The Experience with Chelation Therapy 2024 วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 -12.15 น.
 สนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท ไทอ้อน ไบโอเทค จำกัด

 
 
21 Jun 2024 - 21 Jun 2024
ONSITE COURSE
1711556756881
Wellness Cooking รุ่น 4

"Wellness Cooking รุ่น 4"
✩ เรียนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
✩ เริ่ม 8 มิ.ย.- 27 ก.ค. 67 (เฉพาะวันเสาร์) 8 ครั้ง

 
Certificate
08 Jun 2024 - 27 Jul 2024
ZOOM MEETINGS
1715954493710
ZOOM: TMS ( Transcanial Magnetic Stimulation ) A BETTER FUTURE FOR AUTISM

TMS ( Transcanial Magnetic Stimulation ) A BETTER FUTURE FOR AUTISM , DEPRESSION , INSOMNIA , DEMENTIA & ALZHEIMER

 
 
01 Jun 2024 - 01 Jun 2024
ONSITE COURSE
1713880943302
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน. , รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 1

 
Certificate
29 May 2024 - 31 May 2024
CONGRESS
1697446426146
งานอบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 23

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

Certificate
CME Credit
15 May 2024 - 17 May 2024
CONGRESS
1705385855271
3rd International Conference of Laser, Aesthetic Medicine and Surgery (ICLAS)

An international symposium organized by Korean dermatologists and Plastics surgeon Unfolding academic and clinical stories of K-Beauty Medical

 
Certificate
26 Apr 2024 - 26 Apr 2024
CONGRESS
1698774904603
งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 4

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 4 วันที่ 27-29 มีนาคม 2567

Certificate
CME Credit
27 Mar 2024 - 29 Mar 2024
ONSITE COURSE
1701879152904
Fellowship in Cosmetic Gynecology

Event name: Fellowship in Cosmetic Gynecology Date : 25-28 March 2024 Venue: BANGKOK, THAILAND

 
Certificate
25 Mar 2024 - 28 Mar 2024
ZOOM MEETINGS
1709548789602
ZOOM: รู้จัก รู้ลึก เรื่อง TMS นวัตกรรมการรักษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช

Get to know TMS innovation treatment for neurological and psychiatric diseases, DR. Pannawish wongwiwattananon,MD. Support By Absolute health

 
 
25 Mar 2024 - 25 Mar 2024
CONGRESS
1703792902449
งานอบรมการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 1

งานอบรมวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 1 (สำหรับการดูแลตัวเองและครอบครัว)

 
Certificate
20 Mar 2024 - 22 Mar 2024

หลักสูตรออนไลน์

ONLINE COURSES
1721242611712
Online Courses: F.I.R.M. โปรแกรมการฝึกอบรมแบบผสมผสานด้านเวชศาสตร์บูรณาการ

F.I.R.M. โปรแกรมการเรียนรู้เร่งรัด เวชศาสตร์บูรณาการ และ เวชศาสตร์ฟื้นสภาพ

 
Certificate
01 Jul 2024 - 13 Jan 2029
ONLINE COURSES
1714470451642
Online Courses : การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ Level 0

Online Courses : การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ Level 0 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
20 Mar 2024 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1691353504043
การแพทย์บูรณาการ: การปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ

Pain management and Insomnia Medical Conference, เรียนได้ 180 วัน ( 6 เดือน)

 
Certificate
14 Sep 2023 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1679711836198
Online Courses : Integrative Medical Oncology3

Online Courses : TIMA2023, 3rd Integrative Medical Oncology โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Jan 2019 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1658435318704
Online Courses : 2023 Basic Chelation Therapy

Online Courses : 2023 Basic Chelation Therapy (คีเลชั่นบำบัด ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Jan 2022 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1658431184892
Online Courses : Nutraceutical 2023 (โภชนเวชศาสตร์ )

Online Courses : Nutraceutical 2023 (โภชนเวชศาสตร์ ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Aug 2022 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1642516496243
Online Courses : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานพยาบาล

การอบรมเรื่อง PDPA for MEDICAL (ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 180 วัน) หลักสูตร...ฝึกอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
Certificate
01 Jan 2022 - 31 Dec 2025
ONLINE COURSES
1619691759881
Online Courses : TIMA2023, ENZYME THERAPY

Online Courses : TIMA2023, ENZYME THERAPY โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Apr 2021 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1610358909898
THAI rate : Non-Communicable Diseases - PART A

Non-Communicable Diseases (NCDs) Part A Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. Presented in English and Thai language. เริ่มเรียนได้วันนี้ (International rate 119USD / THAI rate 3,600 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1610358913866
THAI rate : Non-Communicable Diseases - PART B

Non-Communicable Diseases (NCDs) PART B Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. (International rate 99USD / THAI rate 3,000 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2023
ONLINE COURSES
1652644063512
กระท่อม‘แนวทางการพัฒนา สารสกัดและการวิจัยทางคลินิก’

บรรยายเรื่อง กระท่อม‘แนวทางการพัฒนา สารสกัดและการวิจัยทางคลินิก’

 
Certificate
01 May 2021 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1599712823971
International rate : Non-Communicable Diseases - PART A

Non-Communicable Diseases (NCDs) Part A Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. Presented in English and Thai language. เริ่มเรียนได้วันนี้ (International rate 119USD / THAI rate 3,600 Baht) VDO Time : 10 Hrs.

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2025

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155


สินค้าที่ระลึกใหม่

-
1666890251179
Emotional Wisdom with Bach Flower Remedies

เมธารมณ์ เส้นทางสู่ความสงบในอารมณ์กับตำรับบาชฟลาวเวอร์ แปลโดย คุณธนวัฒน์ และ นายแพทย์กันฑ์เอนก

450 บาท
-
1666888653237
Bach Flower Remedies for Animals

หนังสือแบฌฟาวเวอร์สำหรับสัตว์ โดย Stefan Bell & Judy Ramsell Howard

1100 บาท
-
1634671762425
The Bach Flower Remedies Step by Step

The Bach Flower Remedies Step by Step หนังสือ แบฌ ฟาวเวอร์ โดย Judy Ramsell Howard

800 บาท
-
1596269732114
Complete 10 ml Bach remedy set

PRE-ORDER Complete 10 ml Bach remedy set. 38+2 bottles of Rescue Remedy.

15000 บาท