กิจกรรมแนะนำ

UPCOMING
1576607835839
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

งานประชุมสัมมนา และกิจกรรม ระหว่าง 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Certificate
CME Credit
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
CONGRESS
1646399866299
H.E.A.T Anti-Aging 2022

H.E.A.T Anti-aging congress 2022 | biohack your life | Application to Science and Technology to Improve Health-span | On-site & Online Zoom

 
Certificate
18 Aug 2022 - 20 Aug 2022
ZOOM MEETINGS
1656563013055
Pharma Nord-SYMPOSIUM

Invitation to academic lectures "Skin and other Health benefits of Pycnogenol: New Clinical Evidence" "Vitamin K2: a promising nutraceutical aid for bone maintenance and much more" "A unique combo of essential nutrients delivers a true intervention against ageing" 23 (Tuesday) August 2022 : 13.00-16.00 >>> HYBRID CONFERENCE <<<

 
 
18 Aug 2022 - 18 Aug 2022
ONSITE COURSE
1658397167808
อบรมแบฌฟาวเวอร์ : Level 1 (รุ่น7/65)

แบฌฟาวเวอร์ เลเวลหนึ่ง เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจในการดูแลบำบัดสุขภาวะด้านอารมณ์ ของตนเอง คนรอบตัว และผู้ป่วย หมายเหตุ... แบฌฟาวเวอร์ ไม่ใช่โฮมีโอพาธีย์ Remedies ไม่มีสารเคมีและกลไกออกฤทธิ์ และ ไม่ใช่การจัดดอกไม้ กรุณาศึกษาข้อมูลก่อนลงทะเบียน

 
Certificate
20 Aug 2022 - 21 Aug 2022
ZOOM MEETINGS
1658325198245
ZOOM : Gut Matter and Gastric Cancer

Invitation to an academic lecture Subject: Gut Matter and Gastric Cancer | 24 (Tuesday) August 2022 : 12.30-16.30

 
 
24 Aug 2022 - 24 Aug 2022
ONSITE COURSE
1658424681331
การอบรมเชิงปฎิบัติ การผลิตยากัญชาทางการแพทย์เฉพาะราย (รุ่นที่ 2)

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะแพทย์แผนไทย ด้านการผลิตยากัญชาทางการแพทย์เฉพาะราย (รุ่นที่ 2)

 
Certificate
27 Aug 2022 - 28 Aug 2022
CONGRESS
1655403841921
National Conference on Clinical Sexology and Sexual Medicine (NCCSSM) 2022

“The Challenge in Next Normal Sexual Healthcare” วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 
Certificate
01 Sep 2022 - 02 Sep 2022
ONSITE COURSE
1655820818471
อบรมแบฌฟาวเวอร์ : Level 2 (รุ่น1/65)

แบฌฟาวเวอร์ Level 2 เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจในการดูแลบำบัดสุขภาวะด้านอารมณ์ ของตนเอง คนรอบตัว และผู้ป่วย

 
Certificate
03 Sep 2022 - 04 Sep 2022
CONGRESS
1651857473165
งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 11

งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 11 (11th Introduction to Practical Cell Therapy) ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565

 
Certificate
08 Sep 2022 - 09 Sep 2022
CONGRESS
1579188868114
12th A4M Thailand Symposium

Explore The Revolutionary Power of Regenerative Medicine The 12th A4M Thailand Symposium is the premier Anti-Aging and Wellness event in Asia that gathers an exclusive collection of world-class speakers to present a range of evidence-based science, research and extensive medical protocols in the realm of Anti-Aging, Aesthetics and Precision Medicine.

 
Certificate
10 Sep 2022 - 11 Sep 2022
ZOOM MEETINGS
1658865508668
ZOOM : First line of defense Agents cancer

Invitation to an academic lecture Subject: First line of defense Agents cancer | 20 (Thursday) September 2022 : 12.30-16.30

 
 
20 Sep 2022 - 20 Sep 2022
CONGRESS
1651829059863
งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3 ( 3rd Integrative Medical Oncology)

 
Certificate
05 Oct 2022 - 07 Oct 2022

กิจกรรมทั้งหมด

UPCOMING
1576607835839
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

งานประชุมสัมมนา และกิจกรรม ระหว่าง 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Certificate
CME Credit
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
UPCOMING
1636734137245
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่4_โมดูล2

โมดูล2 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 4)

 
Certificate
06 Aug 2022 - 07 Aug 2022
CONGRESS
1646399866299
H.E.A.T Anti-Aging 2022

H.E.A.T Anti-aging congress 2022 | biohack your life | Application to Science and Technology to Improve Health-span | On-site & Online Zoom

 
Certificate
18 Aug 2022 - 20 Aug 2022
ZOOM MEETINGS
1656563013055
Pharma Nord-SYMPOSIUM

Invitation to academic lectures "Skin and other Health benefits of Pycnogenol: New Clinical Evidence" "Vitamin K2: a promising nutraceutical aid for bone maintenance and much more" "A unique combo of essential nutrients delivers a true intervention against ageing" 23 (Tuesday) August 2022 : 13.00-16.00 >>> HYBRID CONFERENCE <<<

 
 
18 Aug 2022 - 18 Aug 2022
ONSITE COURSE
1658397167808
อบรมแบฌฟาวเวอร์ : Level 1 (รุ่น7/65)

แบฌฟาวเวอร์ เลเวลหนึ่ง เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจในการดูแลบำบัดสุขภาวะด้านอารมณ์ ของตนเอง คนรอบตัว และผู้ป่วย หมายเหตุ... แบฌฟาวเวอร์ ไม่ใช่โฮมีโอพาธีย์ Remedies ไม่มีสารเคมีและกลไกออกฤทธิ์ และ ไม่ใช่การจัดดอกไม้ กรุณาศึกษาข้อมูลก่อนลงทะเบียน

 
Certificate
20 Aug 2022 - 21 Aug 2022
ZOOM MEETINGS
1658325198245
ZOOM : Gut Matter and Gastric Cancer

Invitation to an academic lecture Subject: Gut Matter and Gastric Cancer | 24 (Tuesday) August 2022 : 12.30-16.30

 
 
24 Aug 2022 - 24 Aug 2022
ONSITE COURSE
1658424681331
การอบรมเชิงปฎิบัติ การผลิตยากัญชาทางการแพทย์เฉพาะราย (รุ่นที่ 2)

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะแพทย์แผนไทย ด้านการผลิตยากัญชาทางการแพทย์เฉพาะราย (รุ่นที่ 2)

 
Certificate
27 Aug 2022 - 28 Aug 2022
CONGRESS
1655403841921
National Conference on Clinical Sexology and Sexual Medicine (NCCSSM) 2022

“The Challenge in Next Normal Sexual Healthcare” วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 
Certificate
01 Sep 2022 - 02 Sep 2022
ONSITE COURSE
1655820818471
อบรมแบฌฟาวเวอร์ : Level 2 (รุ่น1/65)

แบฌฟาวเวอร์ Level 2 เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจในการดูแลบำบัดสุขภาวะด้านอารมณ์ ของตนเอง คนรอบตัว และผู้ป่วย

 
Certificate
03 Sep 2022 - 04 Sep 2022
CONGRESS
1651857473165
งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 11

งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 11 (11th Introduction to Practical Cell Therapy) ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565

 
Certificate
08 Sep 2022 - 09 Sep 2022
CONGRESS
1579188868114
12th A4M Thailand Symposium

Explore The Revolutionary Power of Regenerative Medicine The 12th A4M Thailand Symposium is the premier Anti-Aging and Wellness event in Asia that gathers an exclusive collection of world-class speakers to present a range of evidence-based science, research and extensive medical protocols in the realm of Anti-Aging, Aesthetics and Precision Medicine.

 
Certificate
10 Sep 2022 - 11 Sep 2022
ZOOM MEETINGS
1658865508668
ZOOM : First line of defense Agents cancer

Invitation to an academic lecture Subject: First line of defense Agents cancer | 20 (Thursday) September 2022 : 12.30-16.30

 
 
20 Sep 2022 - 20 Sep 2022
CONGRESS
1651829059863
งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3 ( 3rd Integrative Medical Oncology)

 
Certificate
05 Oct 2022 - 07 Oct 2022
UPCOMING
1636734986535
สอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่4_โมดูล3

โมดูล3 : สอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 4)

 
Certificate
15 Oct 2022 - 16 Oct 2022
CONGRESS
1652956568160
งานสัมมนาฯ เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 3

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 3 ( 3rd TIMA Enzyme Therapy)

 
Certificate
02 Nov 2022 - 04 Nov 2022

งานประชุมประจำปี

CONGRESS
1646399866299
H.E.A.T Anti-Aging 2022

H.E.A.T Anti-aging congress 2022 | biohack your life | Application to Science and Technology to Improve Health-span | On-site & Online Zoom

 
Certificate
18 Aug 2022 - 20 Aug 2022
CONGRESS
1655403841921
National Conference on Clinical Sexology and Sexual Medicine (NCCSSM) 2022

“The Challenge in Next Normal Sexual Healthcare” วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 
Certificate
01 Sep 2022 - 02 Sep 2022
CONGRESS
1651857473165
งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 11

งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 11 (11th Introduction to Practical Cell Therapy) ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565

 
Certificate
08 Sep 2022 - 09 Sep 2022
CONGRESS
1579188868114
12th A4M Thailand Symposium

Explore The Revolutionary Power of Regenerative Medicine The 12th A4M Thailand Symposium is the premier Anti-Aging and Wellness event in Asia that gathers an exclusive collection of world-class speakers to present a range of evidence-based science, research and extensive medical protocols in the realm of Anti-Aging, Aesthetics and Precision Medicine.

 
Certificate
10 Sep 2022 - 11 Sep 2022
CONGRESS
1651829059863
งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 3 ( 3rd Integrative Medical Oncology)

 
Certificate
05 Oct 2022 - 07 Oct 2022
CONGRESS
1652956568160
งานสัมมนาฯ เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 3

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 3 ( 3rd TIMA Enzyme Therapy)

 
Certificate
02 Nov 2022 - 04 Nov 2022

กิจกรรมที่ผ่านมา

WORKSHOP
1655729736221
อบรมแบฌฟาวเวอร์ : Level 1 (รุ่น6/65)

แบฌฟาวเวอร์ เลเวลหนึ่ง เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจในการดูแลบำบัดสุขภาวะด้านอารมณ์ ของตนเอง คนรอบตัว และผู้ป่วย "Pending"

 
Certificate
16 Jul 2022 - 17 Jul 2022
ONSITE COURSE
1652622096554
Bioqr™ - Human Bioenergy Therapy Fundamentals (Module A) Training

Biotherapy Asia in co-operation with MedEd Academix proudly presents “Bioqr™ - Human Bioenergy Therapy Fundamentals (Module A) Training”

 
Certificate
13 Jul 2021 - 17 Jul 2021
CONGRESS
1638424780020
งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2565 เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3 (3th TIMA Nutraceutical 2022 Conference) วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

 
Certificate
16 Jun 2022 - 17 Jun 2022
UPCOMING
1636728981149
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่4_โมดูล1

โมดูล1 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 4)

 
Certificate
18 Jun 2022 - 19 Jun 2022
ZOOM MEETINGS
1651837211297
ZOOM : Summary and Update covid Syndrome data from 6 - 9 April

Invitation to an academic lecture Subject: ZOOM : Summary and Update covid Syndrome data from 6 - 9 April | 7 (Tuesday) June 2022 : 13.00-15.00

 
 
07 Jun 2022 - 07 Jun 2022
WORKSHOP
1650219487551
การอบรมเชิงปฎิบัติ การผลิตยากัญชาทางการแพทย์เฉพาะราย (รุ่นที่ 1)

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะแพทย์แผนไทย ด้านการผลิตยากัญชาทางการแพทย์เฉพาะราย (รุ่นที่ 1)

 
Certificate
26 May 2022 - 27 May 2022
ZOOM MEETINGS
1649069978409
ZOOM : Gut–Immune-Brain–Skin Axis

Invitation to an academic lecture ZOOM : Gut–Immune-Brain–Skin Axis | on May 25th, 2022 >>> Online meeting by ZOOM Cloud Meetings system <<<

 
 
25 May 2022 - 25 May 2022
CONGRESS
1638407010307
งานอบรม คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 21

อบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 21 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

Certificate
CME Credit
18 May 2022 - 20 May 2022
SYMPOSIUM
1649145055837
GWS Functional Medicine Symposium

Announcing the Inaugural Miskawaan Health Group / GWS Functional Medicine Symposium, Bangkok Thailand Friday May 20, 2022 (รับใบประกาศนียบัตร ทั้งสองระบบ)

 
Certificate
20 May 2022 - 20 May 2022
WEBINAR
1647376605140
ZOOM : Essential Role of Functional Food and.

Invitation to an academic lecture Webinar : Essential Role of Functional Food and Supplements in Post Covid-19 Health Care | Webinar on April 6th to April 9th, 2022 >>> Online meeting by ZOOM Cloud Meetings system <<<

 
 
06 Apr 2022 - 09 Apr 2022
CONGRESS
1579442165179
WCAM : World Congress Aesthetic Surgery-Medicine, Anti-Aging and Alternative Medicine

“35th TACS Annual General Meeting & 1st Federation of Anti-Aging and Aesthetic Practices Meeting (FAAP) and 1stAsian Federation of Cosmetic Surgery and Medicine Meeting (AFCS)” on March 25 – 27, 2022.

Certificate
CME Credit
25 Mar 2022 - 27 Mar 2022
WORKSHOP
1636517245009
PRACTICAL NCD Workshop by HEAT

5,000฿ March 17, 2022 by HEAT อนุญาตให้ลงทะเบียนเฉพาะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

 
Certificate
17 Mar 2022 - 17 Mar 2022

หลักสูตรออนไลน์

ONLINE COURSES
1658435318704
Online Courses : 2022 Basic Chelation Therapy

Online Courses : 2022 Basic Chelation Therapy (คีเลชั่นบำบัด ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Jan 2022 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1658431184892
Online Courses : Nutraceutical 2022 (โภชนเวชศาสตร์ )

Online Courses : Nutraceutical 2022 (โภชนเวชศาสตร์ ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Aug 2022 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1642519730973
Online Courses : TIMA2022, 2nd Integrative Medical Oncology

Online Courses : TIMA2022, 2nd Integrative Medical Oncology โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Jan 2019 - 31 Dec 2025
ONLINE COURSES
1642516496243
Online Courses : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานพยาบาล

การอบรมเรื่อง PDPA for MEDICAL (ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 180 วัน) หลักสูตร...ฝึกอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
Certificate
01 Jan 2022 - 31 Dec 2025
ONLINE COURSES
1619691759881
Online Courses : TIMA2021, ENZYME THERAPY

Online Courses : TIMA2020, Integrative Medical Oncology โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Apr 2021 - 31 Dec 2022
ONLINE COURSES
1602334507346
Online Courses : Nutraceutical 2020 (โภชนเวชศาสตร์ )

Online Courses : Online Courses : Nutraceutical 2020 (โภชนเวชศาสตร์ ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
08 Oct 2019 - 31 Dec 2025
ONLINE COURSES
1610358909898
THAI rate : Non-Communicable Diseases - PART A

Non-Communicable Diseases (NCDs) Part A Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. Presented in English and Thai language. เริ่มเรียนได้วันนี้ (International rate 119USD / THAI rate 3,600 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1610358913866
THAI rate : Non-Communicable Diseases - PART B

Non-Communicable Diseases (NCDs) PART B Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. (International rate 99USD / THAI rate 3,000 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2023
ONLINE COURSES
1652644063512
กระท่อม‘แนวทางการพัฒนา สารสกัดและการวิจัยทางคลินิก’

บรรยายเรื่อง กระท่อม‘แนวทางการพัฒนา สารสกัดและการวิจัยทางคลินิก’

 
Certificate
01 May 2021 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1599712823971
International rate : Non-Communicable Diseases - PART A

Non-Communicable Diseases (NCDs) Part A Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. Presented in English and Thai language. เริ่มเรียนได้วันนี้ (International rate 119USD / THAI rate 3,600 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2025
ONLINE COURSES
1599712883523
International rate : Non-Communicable Diseases - PART B

Non-Communicable Diseases (NCDs) PART B Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. (International rate 99USD / THAI rate 3,000 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2029

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155

MEDUGATE™ Bonus Point | แลกคะแนน


สินค้าที่ระลึกใหม่

-
1634671496580
Principles of Bach Flower Remedies

Principles of Bach Flower Remedies หนังสือแบฌฟาวเวอร์ โดย Stefan Bell

580 บาท
-
1634671762425
The Bach Flower Remedies Step by Step

The Bach Flower Remedies Step by Step หนังสือ แบฌ ฟาวเวอร์ โดย Judy Ramsell Howard

800 บาท
-
1596269732114
Complete 10 ml Bach remedy set

PRE-ORDER Complete 10 ml Bach remedy set. 38+2 bottles of Rescue Remedy.

15000 บาท
-
1624549734548
ขวดดรอปเปอร์ผสม สีชา 30ml ชุดละ 10 ขวด

ขวดดรอปเปอร์ผสม สีชา 30ml (บรรจุซองฆ่าเชื้อเก็บได้ 1 ปี) แถมฟรี Label

100 บาท