กิจกรรมแนะนำ

CONGRESS
1705937990404
งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 12

งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 12 (12th Introduction to Practical Cell Therapy) ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

 
Certificate
18 Jul 2024 - 19 Jul 2024
CONGRESS
1705385855271
3rd International Conference of Laser, Aesthetic Medicine and Surgery (ICLAS)

An international symposium organized by Korean dermatologists and Plastics surgeon Unfolding academic and clinical stories of K-Beauty Medical

 
Certificate
26 Apr 2024 - 26 Apr 2024
WORKSHOP
1693302838898
H.E.A.T Practical Anti-aging

H.E.A.T Practical Anti-aging ☉ วันที่ 14-15 มีนาคม 2567. At Grand Ballroom Athenee Luxury Collection Hotel

 
Certificate
14 Mar 2024 - 15 Mar 2024
CONGRESS
1703792902449
งานอบรมการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 1

งานอบรมวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 1 (สำหรับการดูแลตัวเองและครอบครัว)

 
Certificate
20 Mar 2024 - 22 Mar 2024
ONSITE COURSE
1701879152904
Fellowship in Cosmetic Gynecology

Event name: Fellowship in Cosmetic Gynecology Date : 25-28 March 2024 Venue: BANGKOK, THAILAND

 
Certificate
25 Mar 2024 - 28 Mar 2024
CONGRESS
1698774904603
งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 4

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 4 วันที่ 27-29 มีนาคม 2567

Certificate
CME Credit
27 Mar 2024 - 29 Mar 2024
CONGRESS
1697446426146
งานอบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 23

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

Certificate
CME Credit
15 May 2024 - 17 May 2024
CONGRESS
1698956525428
งานอบรมเอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 4

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 4

Certificate
CME Credit
20 Jun 2024 - 21 Jun 2024
CONGRESS
1693304772139
H.E.A.T. International Congress for Anti-aging Medicine

H.E.A.T. International Congress for Anti-aging Medicine "AGE MANAGEMENT AND RESTORATIVE ANTI-AGING" ☉August 15-17, 2024

 
Certificate
15 Aug 2024 - 17 Aug 2024
CONGRESS
1698957658902
อบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

Certificate
CME Credit
26 Sep 2024 - 27 Sep 2024

กิจกรรมทั้งหมด

CONGRESS
1705937990404
งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 12

งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 12 (12th Introduction to Practical Cell Therapy) ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

 
Certificate
18 Jul 2024 - 19 Jul 2024
CONGRESS
1705385855271
3rd International Conference of Laser, Aesthetic Medicine and Surgery (ICLAS)

An international symposium organized by Korean dermatologists and Plastics surgeon Unfolding academic and clinical stories of K-Beauty Medical

 
Certificate
26 Apr 2024 - 26 Apr 2024
WORKSHOP
1693302838898
H.E.A.T Practical Anti-aging

H.E.A.T Practical Anti-aging ☉ วันที่ 14-15 มีนาคม 2567. At Grand Ballroom Athenee Luxury Collection Hotel

 
Certificate
14 Mar 2024 - 15 Mar 2024
CONGRESS
1703792902449
งานอบรมการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 1

งานอบรมวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 1 (สำหรับการดูแลตัวเองและครอบครัว)

 
Certificate
20 Mar 2024 - 22 Mar 2024
ONSITE COURSE
1701879152904
Fellowship in Cosmetic Gynecology

Event name: Fellowship in Cosmetic Gynecology Date : 25-28 March 2024 Venue: BANGKOK, THAILAND

 
Certificate
25 Mar 2024 - 28 Mar 2024
CONGRESS
1698774904603
งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 4

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 4 วันที่ 27-29 มีนาคม 2567

Certificate
CME Credit
27 Mar 2024 - 29 Mar 2024
CONGRESS
1697446426146
งานอบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 23

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

Certificate
CME Credit
15 May 2024 - 17 May 2024
CONGRESS
1698956525428
งานอบรมเอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 4

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 4

Certificate
CME Credit
20 Jun 2024 - 21 Jun 2024
CONGRESS
1693304772139
H.E.A.T. International Congress for Anti-aging Medicine

H.E.A.T. International Congress for Anti-aging Medicine "AGE MANAGEMENT AND RESTORATIVE ANTI-AGING" ☉August 15-17, 2024

 
Certificate
15 Aug 2024 - 17 Aug 2024
CONGRESS
1698957658902
อบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

Certificate
CME Credit
26 Sep 2024 - 27 Sep 2024
ONSITE COURSE
1705933619232
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่7_โมดูล1

เปิดรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2567

Certificate
CME Credit
16 Nov 2024 - 17 Nov 2024

งานประชุมประจำปี

CONGRESS
1705937990404
งานอบรมเซลล์บำบัด รุ่นที่ 12

งานอบรม
เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 12 (12th Introduction to Practical Cell Therapy) ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

 
Certificate
18 Jul 2024 - 19 Jul 2024
CONGRESS
1705385855271
3rd International Conference of Laser, Aesthetic Medicine and Surgery (ICLAS)

An international symposium organized by Korean dermatologists and Plastics surgeon Unfolding academic and clinical stories of K-Beauty Medical

 
Certificate
26 Apr 2024 - 26 Apr 2024
CONGRESS
1703792902449
งานอบรมการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 1

งานอบรมวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ รุ่นที่ 1 (สำหรับการดูแลตัวเองและครอบครัว)

 
Certificate
20 Mar 2024 - 22 Mar 2024
CONGRESS
1698774904603
งานสัมมนาฯ การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 4

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง รุ่นที่ 4 วันที่ 27-29 มีนาคม 2567

Certificate
CME Credit
27 Mar 2024 - 29 Mar 2024
CONGRESS
1697446426146
งานอบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 23

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม อบรมคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

Certificate
CME Credit
15 May 2024 - 17 May 2024
CONGRESS
1698956525428
งานอบรมเอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 4

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 4

Certificate
CME Credit
20 Jun 2024 - 21 Jun 2024
CONGRESS
1693304772139
H.E.A.T. International Congress for Anti-aging Medicine

H.E.A.T. International Congress for Anti-aging Medicine "AGE MANAGEMENT AND RESTORATIVE ANTI-AGING" ☉August 15-17, 2024

 
Certificate
15 Aug 2024 - 17 Aug 2024
CONGRESS
1698957658902
อบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

การสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2567 งานอบรมโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 5

Certificate
CME Credit
26 Sep 2024 - 27 Sep 2024

กิจกรรมที่ผ่านมา

ONSITE COURSE
1700561568516
EASY F.I.T. PROGRAM Module 2 รุ่นที่ 4

EASY F.I.T. PROGRAM Module 2 หลักสูตร Anti-Aging และ Integrative Medicine วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 โดย WMA | ณ ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ BTS เพลินจิต กรุงเทพฯ, ☆สำหรับแพทย์เท่านั้น

 
Certificate
15 Feb 2024 - 17 Feb 2024
ONSITE COURSE
1648225537940
Hospital and Wellness Management รุ่น 3

"Hospital and Wellness Management รุ่น 3"
✩ เรียนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
✩ เริ่ม 8 ก.พ.- 2 พ.ค. 67

 
Certificate
08 Feb 2024 - 02 May 2024
WORKSHOP
1693299929736
H.E.A.T Practical Cell Therapy in Aesthetics Symposium

H.E.A.T Practical Cell Therapy in Aesthetics Symposium ☉ พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 Piman Siam Hall, 2th Floor Athenee Luxury Collection Hotel | On-site

 
Certificate
25 Jan 2024 - 06 Feb 2024
CONGRESS
1690785752380
International Rate : World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine

“Innovative Scenics" WCAM2 : World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine ,Anti Aging and Alternative Medicine 2023 on 15-17 September 2023, Centara Grand Ladprao, Bangkok

Certificate
CME Credit
15 Sep 2023 - 17 Sep 2023
ONSITE COURSE
1691321801451
สอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่6_โมดูล3

โมดูล3 : สอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 5)

 
Certificate
20 Jan 2024 - 21 Jan 2024
ZOOM MEETINGS
1700300057713
ZOOM : Arabinoxylan Compound Enhancer for NK Cell

งานบรรยายวิชาการหัวข้อ : Arabinoxylan Compound Enhancer for NK Cell วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 12.30 -15.45 น.
 สนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท ไทอ้อน ไบโอเทค จำกัด

 
 
19 Jan 2024 - 19 Jan 2024
ONSITE COURSE
1670574581660
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่6_โมดูล2

โมดูล2 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 6)

Certificate
CME Credit
16 Dec 2023 - 17 Dec 2023
ONSITE COURSE
1696529740964
TAAM RBAC 2023 | Cadaver Workshop

TAAM Teaching Program | November 25 -26,2023 FRESH CADAVER PROCEDURAL SKILLS TRAINING CENTER Rattana Bundit University, Bangkok, Thailand

 
Certificate
25 Nov 2023 - 26 Nov 2023
ONSITE COURSE
1670573080839
งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้าน การแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร DSP_รุ่นที่6_โมดูล1

โมดูล1 : งานอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร (DSP รุ่นที่ 6)

Certificate
CME Credit
11 Nov 2023 - 12 Nov 2023
CONGRESS
1696859184172
DASIL 11th WORLD CONGRESS

DASIL 11th WORLD CONGRESS, Oct. 25-28, 2023 กลับมาอีกครั้ง หลังจาก 2556 สมาคมไม่แสวงหากำไร non-profit international organization ด้าน Dermatology, Aesthetics and Surgery จากอเมริกา

Certificate
CME Credit
25 Oct 2023 - 28 Oct 2023
CONGRESS
1676472068487
งานอบรมโภชนเวชศาสตร์รุ่นที่4

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2566 เรื่องโภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4 (4th TIMA Nutraceutical 2023 Conference) วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 ห้อง Fortune Room, ชั้น 3 ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

Certificate
CME Credit
19 Oct 2023 - 20 Oct 2023
ZOOM MEETINGS
1692949690426
ZOOM : บทบาทของเอนไซม์กับการรักษามะเร็งและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

งานบรรยายวิชาการหัวข้อ : บทบาทของเอนไซม์กับการรักษามะเร็งและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30 - 15.15 น.
 สนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท ไทอ้อน ไบโอเทค จำกัด

 
 
12 Oct 2023 - 12 Oct 2023

หลักสูตรออนไลน์

ONLINE COURSES
1698398352901
Rerun : 4th Asian Pediatric Intensive care medicine congress

Rerun : การประชุมนานาชาติ Asian Pediatric Intensive Care Congress (APICC) ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลัก “Strengthening care of critically ill children

 
 
01 Oct 2023 - 31 Mar 2024
ONLINE COURSES
1691353504043
การแพทย์บูรณาการ: การปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ

Pain management and Insomnia Medical Conference, เรียนได้ 180 วัน ( 6 เดือน)

 
Certificate
14 Sep 2023 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1659300242553
Online Courses : EASY F.I.T. PROGRAM Module 1

Online Courses : หลักสูตร Anti Aging และ Integrative Medicine โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์บูรณาการชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... ปรับปรุงวีดิโอใหม่ 2566

 
Certificate
01 Aug 2022 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1679711836198
Online Courses : Integrative Medical Oncology3

Online Courses : TIMA2023, 3rd Integrative Medical Oncology โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Jan 2019 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1658435318704
Online Courses : 2023 Basic Chelation Therapy

Online Courses : 2023 Basic Chelation Therapy (คีเลชั่นบำบัด ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Jan 2022 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1658431184892
Online Courses : Nutraceutical 2023 (โภชนเวชศาสตร์ )

Online Courses : Nutraceutical 2023 (โภชนเวชศาสตร์ ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Aug 2022 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1642516496243
Online Courses : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานพยาบาล

การอบรมเรื่อง PDPA for MEDICAL (ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 180 วัน) หลักสูตร...ฝึกอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
Certificate
01 Jan 2022 - 31 Dec 2025
ONLINE COURSES
1619691759881
Online Courses : TIMA2023, ENZYME THERAPY

Online Courses : TIMA2023, ENZYME THERAPY โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการการแพทย์ผสมผสานชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.... AnyWhere AnyTime.

 
Certificate
01 Apr 2021 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1610358909898
THAI rate : Non-Communicable Diseases - PART A

Non-Communicable Diseases (NCDs) Part A Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. Presented in English and Thai language. เริ่มเรียนได้วันนี้ (International rate 119USD / THAI rate 3,600 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1610358913866
THAI rate : Non-Communicable Diseases - PART B

Non-Communicable Diseases (NCDs) PART B Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. (International rate 99USD / THAI rate 3,000 Baht)

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2023
ONLINE COURSES
1652644063512
กระท่อม‘แนวทางการพัฒนา สารสกัดและการวิจัยทางคลินิก’

บรรยายเรื่อง กระท่อม‘แนวทางการพัฒนา สารสกัดและการวิจัยทางคลินิก’

 
Certificate
01 May 2021 - 31 Dec 2029
ONLINE COURSES
1599712823971
International rate : Non-Communicable Diseases - PART A

Non-Communicable Diseases (NCDs) Part A Online Course by HEAT Anti-Aging. Presented by Asst. Prof. Patana Teng-Umnuay Ph.D. M.D. Presented in English and Thai language. เริ่มเรียนได้วันนี้ (International rate 119USD / THAI rate 3,600 Baht) VDO Time : 10 Hrs.

 
Certificate
01 Sep 2020 - 31 Dec 2025

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155

MEDUGATE™ Bonus Point | แลกคะแนน


สินค้าที่ระลึกใหม่

-
1666890251179
Emotional Wisdom with Bach Flower Remedies

เมธารมณ์ เส้นทางสู่ความสงบในอารมณ์กับตำรับบาชฟลาวเวอร์ แปลโดย คุณธนวัฒน์ และ นายแพทย์กันฑ์เอนก

450 บาท
-
1666888653237
Bach Flower Remedies for Animals

หนังสือแบฌฟาวเวอร์สำหรับสัตว์ โดย Stefan Bell & Judy Ramsell Howard

1100 บาท
-
1634671762425
The Bach Flower Remedies Step by Step

The Bach Flower Remedies Step by Step หนังสือ แบฌ ฟาวเวอร์ โดย Judy Ramsell Howard

800 บาท
-
1596269732114
Complete 10 ml Bach remedy set

PRE-ORDER Complete 10 ml Bach remedy set. 38+2 bottles of Rescue Remedy.

15000 บาท